Ο Οργανισμός
Ο Οργανισμός
Σκοπός
Αποστολή και Πρόγραμμα
Πόροι - Χρηματοδότηση
Επιστημονικοί & Ειδικοί Συνεργάτες
Διεθνείς συνεργασίες
Χρήσιμες Διασυνδέσεις
Όροι Χρήσης

Σκοπός της εταιρείας 


Η Κοιλιοκάκη Ελλάς είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής και ανεξάρτητος οργανισμός που εστιάζει στην ασθένεια «Κοιλιοκάκη» (Coeliac ή Celiac Disease) με δράσεις σε τρεις κυρίως τομείς: την Ενημέρωση, την Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι να πληροφορήσει, ορθά και έγκαιρα τους Έλληνες πολίτες σχετικά με την ασθένεια, να εκπαιδεύσει και να υπενθυμίσει την ασθένεια στον ιατρικό κλάδο αλλά και στους κλάδους παρασκευής τροφίμων, όπως επίσης, άμεσα και έμμεσα ή μέσω συνεργασιών, να βοηθήσει στην γενικότερη έρευνα της πάθησης στην Ελληνική επικράτεια.

Sponsored by FINVENT       Developed by Awapai       Powered by FlexWeb