Ο Οργανισμός > Πόροι - Χρηματοδότηση
Ο Οργανισμός
Σκοπός
Αποστολή και Πρόγραμμα
Πόροι - Χρηματοδότηση
Επιστημονικοί & Ειδικοί Συνεργάτες
Διεθνείς συνεργασίες
Χρήσιμες Διασυνδέσεις
Όροι Χρήσης

Χρηματοδότηση

  • Χορηγίες και διαφημίσεις επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή άλλων Ιδρυμάτων.
  • Δράσεις μελών με στόχο την ταμειακή ενίσχυση της εταιρείας.
  • Δημόσια ή Κοινοτικά προγράμματα έρευνας και ενισχύσεων.
  • Κληροδοτήματα φίλων του ιδρύματος.
  • Εκμετάλλευση όποιας περιουσίας του ιδρύματος.

Sponsored by FINVENT       Developed by Awapai       Powered by FlexWeb