Ο Οργανισμός > Αποστολή και Πρόγραμμα
Ο Οργανισμός
Σκοπός
Αποστολή και Πρόγραμμα
Πόροι - Χρηματοδότηση
Επιστημονικοί & Ειδικοί Συνεργάτες
Διεθνείς συνεργασίες
Χρήσιμες Διασυνδέσεις
Όροι Χρήσης

Αποστολή


Η Κοιλιοκάκη Ελλάς είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής και ανεξάρτητος οργανισμός που εστιάζει στην ασθένεια «Κοιλιοκάκη» (Coeliac ή Celiac Disease) με δράσεις σε τρεις κυρίως τομείς: την Ενημέρωση, την Εκπαίδευση και την Έρευνα.


Ενημέρωση

 • Δημιουργία ηλεκτρονικού και έντυπου πληροφοριακού υλικού προς ενημέρωση πασχόντων και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.
 • Αναπτύσσει προγράμματα ενημέρωσης που ενδιαφέρουν την ευρύτερη κοινή γνώμη ή αφορούν σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (γονείς, παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους, συναφείς ασθένειες, κ.λπ.)
 • Ηλεκτρονική και τηλεφωνική πλατφόρμα επικοινωνίας, ψυχολογικής υποστήριξης και πρακτικών συμβουλών βοηθείας σε πάσχοντες από κοιλιοκάκη οποιαδήποτε ηλικίας.
 • Συμμετοχή ή και οργάνωση στην Ελλάδα επιστημονικών ιατρικών και μη συνέδριων και δημοσιοποίηση ευρημάτων για την Κοιλιοκάκη.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και αντίστοιχα ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό για κοινές δράσεις ενημέρωσης και προβολής της ασθένειας.

Εκπαίδευση

 • Ηλεκτρονική ενημέρωση μελών και ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας αναφορικά με τα τελευταία διεθνή νέα και ανακαλύψεις για τη Νόσο, με ειδική προσπάθεια για την έγκαιρή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
 • Υποστηρίζει την έρευνα για την διατροφή χωρίς γλουτένη και θεσμοθετεί ετήσιο διαγωνισμό σε σχολές μαγείρων και παρασκευαστές τροφίμων για την προαγωγή συνταγών και γνώσης στον τομέα αυτό.
 • Εκπαιδεύει εταιρείες παρασκευής τροφίμων για την υποχρέωση κατάλληλης σήμανσης όπου χρησιμοποιείται γλουτένη.
 • Υποστηρίζει επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και συναντήσεις σε συνεργασία με ειδικούς γιατρούς και διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα.
 • Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και σεμινάρια σε διατροφολόγους, εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους δημόσιας υγείας
 • Προσφέρει ενημερωτικό υλικό και συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης για την εκπαίδευση την «κοινής γνώμης».
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση ιατρικών και επιστημονικών μελών όλων των τρεχόντων ερευνών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που άπτονται της Νόσου, από τον διεθνή χώρο.

Έρευνα

 • Απευθείας χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς και Ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Υποτροφιών που παρέχονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές που εργάζονται στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων και της διατροφής
 • Χρηματικών επάθλων που δίνονται σε ιατρικούς ερευνητές για συγκεκριμένες ερευνητικές τους εργασίες
 • Κατά περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να υποστηρίζει ή να συμμετέχει σε παρόμοιες πρωτοβουλίες άλλων οργανισμών ή ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.   Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχει οικονομική βοήθεια, ανταλλαγή know-how, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανάληψη ευρωπαϊκών ή άλλων έργων ή επιστημονική υποστήριξη ή ότι μπορεί να ωφελήσει στους στόχους και κοινωφελείς σκοπούς της εταιρείας, ενώ και τα μέλη του συνεργάζονται με μέλη άλλων αντίστοιχων οργανισμών με γνώμονα τον τελικό κοινό στόχο.

 

Sponsored by FINVENT       Developed by Awapai       Powered by FlexWeb