Νέα > Νέα - Ανακοινώσεις > 2011 > AOECS 2011
Η Εταιρεία Νόσου Κοιλιοκάκης στην 25η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων Κοιλιοκάκης - Μάλτα, 8-11 Σεπτεμβρίου 

Η 25η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού αποτελεί συνέχεια του επιτυχούς και αδιάλειπτου θεσμού των ετήσιων συνελεύσεων, που σηματοδοτούν την ανοδική πορεία του γνωστικού αντικειμένου της κοιλιοκάκης σε ερευνητικό, επιμορφωτικό και κλινικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

Το Συνέδριο, το οποίο λαμβάνει χώρα στη Μάλτα, έχει ως κύριο στόχο να αναπτυχθούν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τη νόσο κοιλιοκάκη καθώς επίσης και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους πάσχοντες.

Στα πλαίσια αυτού του θεσμού, η Εταιρεία Νόσου Κοιλιοκάκης συμμετέχει ενεργά, προκειμένου να λάβει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, καθώς και να ανταποκριθεί στο καθήκον της για άρτια γνώση και την όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση και ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους ασθενείς από τη νόσο κοιλιοκάκη. Μπορείτε να αναζητήσετε τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Για το λεπτομερές πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ

 

  Sponsored by FINVENT       Developed by Awapai       Powered by FlexWeb