Νέα > Νέα - Ανακοινώσεις > 2010 > Επιστολή από τον πρόεδρο

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο που δημιουργήσαμε με την εθελοντική προσφορά των μελών μας, με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Κοιλιοκάκη, Δευτέρα, 17η Μαΐου.

Ο κύριος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η ενημέρωση των υπολοίπων Ελλήνων σχετικά με την κοιλιοκάκη, αλλά και η υποστήριξη των μελών μας και μη, με πραγματικά παραδείγματα ανθρώπων που διαχειρίζονται την νόσο με επιτυχή τρόπο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος μας που δέχθηκε να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή και να μιλήσει ανοικτά και ειλικρινά για τις εμπειρίες του, συμβάλλοντας έτσι στην συνολική γνώση εμπειριών για τη νόσο αλλά και δίδοντας μια ανθρώπινη και προσωπική διάσταση της καθημερινότητάς μας.

Θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας για την περαιτέρω διάδοση του μηνύματος και ενημέρωσης, μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε, και ελπίζουμε στην βοήθεια όλων, μελών και μη, για βέλτιστα και απτά αποτελέσματα στο σύντομο μέλλον.

Σας ευχαριστώ

Sponsored by FINVENT       Developed by Awapai       Powered by FlexWeb